Je zal maar Griek zijn

Door Rob Van de Velde op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Banken / Monetair, Europa, Financiën, Griekenland

Dat de Griek speelbal is geworden van een geo-politiek spel, ontslaat hem er niet van zijn schulden recht te zetten

Het valt met wat goede wil in een zin samen te vatten: Vijftien jaar geleden als dam tegen de oprukkende problemen op de balkan in de Eurozone gecatapulteerd, niet zonder druk vanuit de US, vrank en vrij kunnen lenen, opeenvolgende regeringen die daar gretig gebruik van maken zonder de boel op orde te zetten, na tien jaar geconfronteerd worden met een bijna bankroet, maar geen nood, de vrienden springen bij, niet om de Griek te helpen, neen, wel om de banken safe te stellen tegen Griekse leningen, om dan vijf jaar later nog steeds opgescheept te zitten met politici die geen orde op zaken stelden en stellen, maar wel met een Europese waakhond die verwacht dat je al die centen terugsaneert. 

Dat “DE Griek” dit niet aanvaardt, is nogal wiedes. Je zou voor minder radicaliseren. Maar dat dit Griekenland ontslaat van het nemen van zijn/haar verantwoordelijkheid, is absoluut niet juist.

Dat de jaren tussen 2000 en 2010 niet gebruikt werden om in de interne huishouding orde op zaken te zetten, is verwerpelijk. Griekenland genoot op dat moment veel meer financiële ruimte dan om het even welk land in zijn situatie ooit heeft gehad. Niettemin werd hieruit geen lange termijn voordeel gehaald. Pensioenvoorzieningen op punt zetten bijvoorbeeld. Of invordering van belastingen adequaat organiseren ipv een georkestreerd “à la tête du client” beleid te voeren. Het had allemaal gekund, maar het gebeurde nooit.

In 2010 genoot Griekenland daardoor geen voordeelstatus meer. En daarom werd het erger. Erger omdat de andere Eurozone-partners (bewust partners genoemd)op dat moment een steunmaatregel goedkeurden zonder uitgang. Griekenland kon leningen krijgen om schulden af te betalen. Aan banken. 

Ondertussen liep de kwakkelgang verder. Structurele ingrepen bleven uit en de put groeide alleen maar aan. Fout van de Eurozone omdat ze de moed niet hadden om een land dat afstevende op een failliet niet uit de club te zetten. De extra schuld die werd gecreëerd om Europese banken te redden, lijkt trouwens zeer sterk op de handelingen van een aasgierfonds, als u het mij vraagt.

Maar goed, op het moment dat Griekenland in de luwte van een brede internationale monetaire of financiële crisis, had kunnen bouwen, via een ruime devaluatie, aan een wederopbouw, kregen ze extra euro’s in de maag gesplitst die niets vooruit hielpen. Wel integendeel. Een grondig foute inschatting van "auto-focused" partners.

En tot overmaat van ramp zette ook dit de Griekse overheden niet aan om orde in de financiën te scheppen. Avrio, zoals ze het daar zo mooi zeggen. Morgen. Het komt wel. Maar het kwam niet en de deadlines naderden. 

Dat “DE Griek” dit niet meer pikt is absoluut te verstaan. Het ontslaat hem echter niet van op te draaien voor zijn schulden. 

Niemand heeft Griekenland gedwongen in de structurele chaos een overheid te blijven runnen. Niemand heeft Griekenland in dat steunpakket gedwongen, net zoals niemand Griekenland in de Eurozone heeft gedwongen. Onterecht gefaciliteerd en verkeerdelijk geïnformeerd, ja, dat wel. Maar gedwongen, neen, niemand. Het was dan ook pervers om na alle ellende aan “DE Griek” te vragen of hij zich wil inzetten om dit recht te saneren. Wat dacht je?

Het Griekse leadership rest vandaag maar een optie. Uit de Eurozone treden, een schuldverlenging aan te vragen en hard te werken om dit recht te zetten. Een vrije monetaire hand is daarbij pure noodzaak. En alleen op dat moment is extra steun een te overwegen zet. Want alleen met een budgettair stringent beleid en zonder kapitaalsinjectie kan dat land het niet meer voor elkaar krijgen. Maar dan nog blijven de structurele ingrepen een conditio sine qua non. De Griekse €-droom wordt anders voor iedereen een nachtmerrie. En dat wordt zweten met het huidige bewind.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is