Mijn vraag in de plenaire over fiscale regularisatie

Door Rob Van de Velde op 27 oktober 2016, over deze onderwerpen: Fiscaliteit, Fraudebestrijding

Mijn vraag van 27/10 in de Kamer:

Ik verwijs naar de strafklacht die Karel Anthonissen BBI zou hebben neergelegd met betrekking tot de niet-geregulariseerde kapitalen in het kader van vorige regularisatierondes. En naar de vele discussies die we dit jaar over de nieuwe wet voerden. 

Want nu komt de kat natuurlijk op de koord. Het klopt dat er in regularisatie bis de mogelijkheid niet was om fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren zodat de kans reëel is dat op deze, al dan niet gerepatrieerde kapitalen, geen heffing werd betaald. In het kader van de regularisatie ter van John Crombez was er gelukkig de mogelijkheid om fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren. Ik benadruk wel de mogelijkheid. Dit was optioneel en de aangever kon hier vrij over beslissen. Bij de huidige regularisatieronde heeft deze regering eindelijk deze immense loophole gesloten uit de vorige regularisatierondes en de aangever moet aantonen dat het kapitaal zijn normale regime heeft ondergaan. Dat is eerlijk... ten opzichte van de belastingplichtige en van de maatschappij. 

 

Hierbij volgende concrete vragen aan de minister:

- Hebben de aangevers uit de vorige rondes die 'vergeten' zijn of de zelfs de mogelijkheid niet hadden om hun fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren alsnog de mogelijkheid om in stappen in de huidige lopende regularisatieronde?

- Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de nieuwe regularisatiewet moeten voor inkomsten maar ook fiscaal verjaarde kapitalen de belastingscategorie en het tijdperk worden aangetoond waartoe die inkomsten en kapitalen behoren. Hoe moet die passage uit de wet worden toegepast voor fiscaal verjaarde kapitalen waar men in de regel niet meer over bewijsstukken zoals rekeninguittreksels beschikt.

 

Antwoord van de minister:

- De verjaarde zwarte kapitalen kwamen tijdens voorgaande regularisatierondes inderdaad niet of nauwelijks in het vizier. Tijdens de eerste twee regularisatierondes vielen ze volledig buiten de scoop. In de derde ronde werd er een opening gemaakt, die vrijblijvend was. Er kon dus worden. aangegeven, maar er was absoluut geen verplichting. In de fiscale regularisatie die nu voorligt, is de verplichting er wel; verjaard kapitaal moet ook worden aangegeven. De huidige regeling is dus strenger. Stop dus met de riedel dat wij cadeaus geven aan de vermogenden. Bovendien heeft de huidige regeling het voordeel van de duidelijkheid van de rechtszekerheid, zowel voor de fiscus, voor de BBI, als voor de belastingplichtigen. Tegelijk wordt er intensief verder gewerkt aan de samenwerking tussen Justitie en Financiën, zowel op het vlak van procedures als van personeel. Dat is ter zake bijzonder belangrijk. Mijnheer Van de Velde, om te antwoorden op uw zeer specifieke vraag, aangevers uit vorige regularisatierondes hebben inderdaad de mogelijkheid om opnieuw in te treden. Voor fiscaal verjaarde kapitalen is, in tegenstelling tot niet-verjaarde inkomsten. In de regularisatieaangifte is geen gedetailleerde opsplitsing gemaakt naar de diverse soorten belastingen. Er is een uniform tarief van toepassing van 36 %, dat stijgt in de jaren nadien, en dit ongeacht het jaar waarin de inkomsten zijn verkregen. Een verdere opsplitsing is dus niet nodig om de regularisatieaangifte correct te kunnen verwerken. Het tijdperk waarnaar wordt verwezen in artikel 11, 3de lid van de regularisatiewet eist bovendien geen opsplitsing per jaar voor verjaarde kapitalen. Het tijdperk bij fiscaal verjaarde kapitalen is de periode voor het versrijken van de termijnen, zoals bedoeld in artikel 2, 11° van de regularisatiewet.

 

Mijn repliek op het antwoord van de minister:

- Dank voor deze verduidelijking omdat vandaag advocaten afwijkend adviseren. Dit is een tevens een belangrijk signaal naar mensen die nog mochten twijfelen om hun verjaard kapitaal te regulariseren. 

- De verduidelijking weerlegt ook de loze kritiek van de oppositie omdat we met deze regularisatie eindelijk het probleem ten gronde aanpakken. Niet enkel de inkomsten uit niet-geregulariseerd kapitaal wordt aangepakt, maar ook het kapitaal kan mits aangifte en het betalen van de terechte taxen terugkeren. 

- Men roept ook te snel over de gebudgetteerde inkomsten. Vorige regularisatie is ook pas volop beginnen renderen na geruime tijd. Laten we die tijd ook nu geven. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is