Douane en accijnzen

Gedachtenwisseling Beleidsplan Douane

Het is goed om te lezen dat uw plan ambitieus en concreet is. Vooral het feit dat u mikt op een performante Douane als economische en financiële hefboom, is een element waar de logistieke sector al jaren naar smacht. U verduidelijkt dit in de wens om na implementatie van uw plan op de internationale LPI-index van de elfde naar de derde plaats te stijgen.

Wat mij betreft heb ik een aantal algemene vragen en opmerkingen en enkele (en u zal me dat vergeven) specifieke Antwerpse vragen, die ik zo accentloos mogelijk zal meegeven.
Allereerst zei Mr Colpin dat hij de minister zo snel als mogelijk de uitvoeringsbesluiten zou aanleveren voor uitvoering van Directe en Indirecte vertegenwoordiging. Graag een zo exact mogelijke datum, omdat de implementatie op zich laat wachten.

Handhavingsbeleid

Mr Colpin: De besluiten liggen klaar om tegen einde mei, juni bij de minister te zijn.

Daarnaast bestaat de tendens om bij de invoering van de AWDA (Algemene wet Douane en Accijnzen) om te wachten op wat de EU nog in de mouw heeft. Zou het niet beter zijn om het voortouw te nemen, onder andere op gebied van handhaving, en om zelf een tekst neer te leggen?
Mr Colpin: De teksten voor de verschillende onderdelen worden voorbereid in samenwerking met de Handel binnen het Nationaal Forum.
Bij de uitwerking van landelijke kantoren in de Haven, wat absoluut een voordeel is, moet als kanttekening aangevuld worden, dat de impact op de workload en het aantal shiftwerkers in de havenomgeving consequent is. Gelieve hiermee rekening te houden.
Mr Colpin: Het is belangrijk dat de handel ook volgt. Indien in de haven zelfs klok rond kan gewerkt worden, dan zal de handel ook shiftwerkers dienen in te schakelen. Momenteel stokt dit. Een warme oproep aan de handel om hier nu werk van te maken.
De doelgerichte aanpak van uw handhavingsbeleid is een juiste strategie. Ik geef u de suggestie mee om met het parket te overleggen, zodat dezelfde prioriteiten ook daar kunnen neergelegd worden, zodat handhaving ook kan leiden tot bestraffing. Trouwens, u zal in de lokale politie Antwerpen een trouwe partner vinden in het beleid rond verdovende middelen.
Mr Colpin: Er is uiteraard een goed overleg met het parket, maar niet alleen met het parket, ook op het niveau van de politie doen we dit. Een voorbeeld is inderdaad Antwerpen waar we een geïntegreerd team samenstellen met Douane en Politie.
Rekrutering
Wat betreft rekrutering toch een aantal suggesties voor wat Antwerpen betreft. Ten eerste is men absoluut niet tevreden met de dubbele standplaats. Dit drijft de kosten omhoog en vermindert de inzetbaarheid. Ten tweede zijn er naar aanleiding van de reorganisatie op dit moment een 30 à 35-tal werknemers uit Antwerpen vertrokken om dichterbij huis te werken. Dat is veel. Tot slot is er de vrees van Alfaport/Voka dat er in de centrale diensten te weinig havengebonden expertise is, zeker met de invoering van de Union Customs in 2016 in het vooruitzicht. Tot slot is opleiding in deze periode van transitie een must.
Mr Colpin: Die dubbele standplaats heb ik zelf met lede ogen zien gebeuren. Het was een toegeving aan de vakbonden. Bedoeling is wel om het terug te schroeven na de doorvoering van de reorganisatie. Wat betreft de standplaatswijzigingen zullen we na de transitieperiode het overzicht terug maken en ingrijpen waar nodig. En een opleidingstraject wordt zeker meegenomen.

Nieuws over dit onderwerp

Gedachtenwisseling Beleidsplan Douane

Het is goed om te lezen dat uw plan ambitieus en concreet is. Vooral het feit dat u mikt op een performante Douane als economische en financiële hefboom, is een element waar de logistieke sector al …