Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben Rapporteur van de Bijzondere commissie internationale fiscale fraude/Panama Papers, vast lid van de commissie Financiën, de subcommissie Rekenhof en het Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken en plaatsvervangend lid van de commissies Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen en Handels- en Economisch recht, de Controlecommissie voor verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds.

In de commissie Financiën kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen uit mijn vorig mandaat als Kamerlid. Ik leg me er toe op het domein Fiscaliteit en Fraudebestrijding. Ik ben voornamelijk bezig met invorderingen, BTW en vennootschapsbelasting. Daarnaast zet ik me in om de administratie de tools te geven de echte fraudeurs aan te pakken. Ook thema’s zoals Douane en Accijnzen en Diamant volg ik op. 

In een vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.