Rob Van de Velde

Ik ben geboren op Valentijnsdag in 1967 in Antwerpen. Ik woon nu met mijn echtgenote, Evi Van der Planken districtsvoorzitter van Berchem, en vier kinderen in Berchem. Ik studeerde marketing en handelswetenschappen. Voor ik een actieve rol in de politiek opnam, was ik professioneel actief in de verkoop en marketing van consumptiegoederen, nationaal en internationaal, als werknemer en als zelfstandige. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stond ik op de tiende plaats van de N-VA-lijst in de stad Antwerpen en haalde 4.081 voorkeurstemmen. Daarmee werd ik als vijfde verkozen op de lijst. Na de verkiezingen werd ik schepen van Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en Groen. Bij de federale verkiezingen van 2014 werd ik voor de N-VA verkozen in de kieskring Antwerpen. Dit is mijn tweede legislatuur in de Kamer, na een eerdere passage in 2007 tot 2010.

Inefficiënt overheidsbeslag

In 2006 heb ik voor mezelf een maatschappelijke analyse gemaakt. Mijn conclusie: zo kan het niet langer. Ons land zat op het verkeerde spoor. Als ondernemer merkte ik dat het me heel moeilijk werd gemaakt. We waren ons veel te weinig bewust van de positieve dingen in onze maatschappij. We zaten bovendien met een inefficiënt overheidsbeslag die verdere groei bemoeilijkte. Ik wilde niet meer aan de lijn staan roepen maar zelf de dingen veranderen. Vandaar dat ik de stap in de politiek gezet heb.

Invorderingen

De combinatie actief parlementslid-schepen van Antwerpen is zwaar. Maar ik geef me voor beide jobs 100 procent. De discussies rond de fiscaliteit van intercommunales, de douane, de karaattaks houden me bezig. Daarnaast heb ik van een ding een missie gemaakt: de dienst invorderingen helpen om efficiënter te kunnen werken.

Politiek relevant

Een politicus heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Daarom heb ik me in 2014 kandidaat gesteld voor het federale parlement. Nu ik door mijn schepenschap politiek relevant ben, moet ik er het maximum uit halen. Ik wil geen politicus worden die na twintig jaar nog bedelt voor een plaatsje. Ik begrijp het decumulverhaal van sommige partijen. Die postjespakkerij heeft altijd de indruk gewekt dat politici slokoppen zijn. Maar mijn lokaal mandaat versterkt wel mijn positie in het parlement. Ik kan echt wel iets betekenen voor Antwerpen in het federale parlement. Als ik tussenkom tijdens de discussies over de karaattaks dan heeft dat duizendmaal meer impact dan wanneer ik geen schepen zou zijn in Antwerpen. Mijn collega’s beseffen op dat moment dat ik het opneem voor een sector die belangrijk is voor de stad en het land en waarin 30.000 mensen hun brood verdienen in Antwerpen. En er zijn nog dossiers waarbij ik mijn stad vertegenwoordig. Neem nu het nieuwe arresthuis dat er moet komen, de activiteiten van de Regie der Gebouwen in de stad, het verdwijnen van het hof van beroep op termijn, het renoveren van het oude gerechtsgebouw… Allemaal dingen waar ik me nu over kan uitspreken op de plek waar het moet gebeuren, het parlement.

Wat ik wil doen

De komende vijf jaar wil ik vooral met wetsvoorstellen rond invorderingen, BTW en vennootschapsbelasting de administratie de tools geven om de echte fraudeurs aan te pakken. Voorts moet er een definitieve beslissing komen over de locatie van het nieuwe arresthuis en alles in gang zetten om het oude gerechtsgebouw te renoveren. Ik wil ook dat de Lijn een plek krijgt op de site van de federale politie op de Boomsesteenweg. En de karaattaks moet gestemd en permanent geëvalueerd worden.

Medewerkers

Vincent Verbruggen

Persoonlijk medewerker